نبشی

نبشی پروفیلی است که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد که در سازه های متفاوت استفاده می شود. این مقطع یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی, ساختمانی و صنعتی استفاده می گردد. علاوه بر این می توان از به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازه های دیگر استفاده نمود. 

انواع نبشی

نبشی ها از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم می شوند

نبشی پرسی

نبشی فابریک

نبشی ها از لحاظ نوع ظاهری به دونوع تقسیم می شوند

نبشی بال مساوی

نبشی بال نامساوی

تماس با کارشناسان فروش

لیست قیمت نبشی
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
نام کالا وزن واحد برند قیمت انبار قیمت کارخانه سفارش
نبشی 3 ۶.۵ کیلوگرم شکفته تماس بگیرید تماس بگیرید
نبشی 3 ۸ کیلوگرم شکفته 23,000 تماس بگیرید
نبشی4 ۸ کیلوگرم شکفته 24,500 تماس بگیرید
نبشی4 ۸.۵ کیلوگرم شکفته تماس بگیرید تماس بگیرید
نبشی 4 ۹ کیلوگرم شکفته تماس بگیرید تماس بگیرید
نبشی 4 ۱۰.۵ کیلوگرم شکفته 23,100 تماس بگیرید
نبشی 4 ۱۰.۵ کیلوگرم شکفته 23,580 تماس بگیرید
نبشی 4 ۱۴ کیلوگرم شکفته 23,490 تماس بگیرید
نبشی 5 ۱۴ کیلوگرم شکفته 23,200 تماس بگیرید
نبشی 5 ۱۷ کیلوگرم شکفته 23,400 تماس بگیرید
نبشی 5 ۲۲ کیلوگرم شکفته تماس بگیرید تماس بگیرید
نبشی 6 ۲۳ کیلوگرم شکفته 23,150 تماس بگیرید
نبشی 6 ۲۷ کیلوگرم شکفته 23,400 تماس بگیرید
نبشی 6 ۳۲ کیلوگرم شکفته 22,900 تماس بگیرید
نبشی 7 ۴۲ کیلوگرم شکفته 22,900 تماس بگیرید
نبشی 8 ۵۶ کیلوگرم شکفته 23,400 تماس بگیرید
نبشی 8 ۵۸ کیلوگرم شکفته تماس بگیرید تماس بگیرید
نبشی 10 ۷۰ کیلوگرم شکفته 23,200 تماس بگیرید
نبشی 10 ۹۰ کیلوگرم شکفته تماس بگیرید تماس بگیرید
نبشی 10 ۸۳ کیلوگرم شکفته 23,000 تماس بگیرید
نبشی12 ۱۲۵ کیلوگرم شکفته تماس بگیرید تماس بگیرید
کلیه محتوای این سایت متعلق به مجموعه زمان فولاد شرق میباشد.
دنبال کننده ما باشید :